Mõttehommik, 29.03.2010

16.septembri mõttehommiku teise diskussioonibloki juhatas sisse Rivo Noorkõiv Geomediast. Ta võrdles Tartu linnavalitsuse, Otepää valla ja Misso vallas sotsiaalkaitse valdkonna korraldust. Nimelt on tegemist väga erinevate omavalitsustega nii elanike kui ametnike arvult. Samas kõigil neil on sotsiaalvaldkonnas samad kohustused teenuste osutamisel. Siit tekibki küsimus, milliseid rolle täidab ja saaks täita vabaühendused?

Me käsitleme üksteist konkurentidena, tegelikult peaksime olema koostööpartnerid ja tegutsema ühiste eesmärkide nimel.


See tsitaat kuulub MTÜ Anni Mängumaa juhatajale Liina Lokkole, kellel palusime jagada enda kogemust avalike teenuste osutamisest. Liina asutas 2003.aastal esimese hoideteenusega mängutoa Tartus ning nii tema kui MTÜ tegevus on sellest alates laienenud. Selle toimeka ühenduse tegevus on tänaseks saanud väga heaks eeskujuks teistele vabaühendustele teenuste osutamise ja teenuseid osutava vabaühenduse arendamisel.

Vaata Rivo ja Liina sõnavõtte allolevast klipis!

Tänastes kohalike avalike teenuste delegeerimise ja osutamise praktikates peab Liina kõige suuremate probleemidena:

 • Kolmanda sektori vähene usaldusväärsus  nii KOV, finantssektori, erasektori silmis
 • Üldine arvamus, et MTÜ = heategevus, tasuta tegevus
 • Liiga pikk otsustusahel KOV ametnike osas
 • Vastutuse hajumise kartus
 • Teenuste jätkusuutlikkuse küsimus
 • Konkurents  – kardetud MTÜde endi poolt
 • MTÜd alahindavad organisatsioonisiseste strateegiadokumentide vajalikkust

Liina avaldab arvamust, et abiks oleks kõigile osapooltele järgmised arengud ja tegevused tulevikus:

 • Suurem avalik tähelepanu MTÜ kui ettevõtlusvormi vajalikkusele
 • Omavahelised koostööseminarid ja KOV töötajate koolitamine
 • Usaldusväärsus saab kasvada vaid kvaliteediga! Järjepidevad koolitused kolmanda sektori ettevõtjatele
 • Äriplaani ja teiste pikaajaliste strateegiadokumentide tähtsustamine
 • Projektipõhiste lisafinantseeringute leidmise tähtustamine

(vabandame klipi ebaühtlase kvaliteedi pärast)

Postita vastus