marrekaru, 27.04.2009

· Andres Võrk, Marre Karu, Ene-Margit Tiit (2009). Vanemahüvitis: kasutamine ning mõjud tööturu- ja sündimuskäitumisele. Praxise Toimetised 1/2009. (pdf)

· Andres Võrk, Alari Paulus (2007). Peredele suunatud rahaliste toetuste mõju laste vaesuse leevendamisele Eestis. Riigikogu Toimetised, 15/2007, lk 98-105 (html, vt ka kogu uuringu raportit)

· Andres Võrk, Marre Karu (2006). Eesti vanemahüvitise mõju sündimus- ja tööturukäitumisele: hindamise võimalused ja esimeste kogemuste analüüs. Praxise Toimetised 25/2006. (pdf)

· Marre Karu, Kairi Kasearu, Helen Biin (2007). Isad ja lapsehoolduspuhkus. Praxise Toimetised 25/2007(pdf)

· Reelika Leetmaa, Andres Võrk (2003). Peretoetuste mõju pereplaneerimisele ja riigieelarvele. Praxise Poliitikaanalüüs nr 5 (pdf)

Postita vastus