Mõttehommik, 20.01.2010

18. novembri Mõttehommikul räägiti patsiendikesksest tervishoiust Eestis, sellest milline on olukord hetkel ning milline võiks see olla tulevikus. Kõlama jäid erinevad märksõnad: turvatunne, suhtumise muutumine, rahakott ei määra kõike, patsiendi vastutuse kasv, ebaterve konkurents haiglate vahel, patsientide ja arstide partnerlus. Diskussiooni mineviku ja tuleviku võimaluste kohta juhatasid oma sõnavõttudega sisse Hanno Pevkur ja Hannes Danilov. Loe edasi »

Mõttehommik, 20.01.2010

18. novembri Mõttehommiku teises pooles arutati edasi küsimusi, millel puuduvad ei ja ja vastused. Mida ja kes peaks ning saaks süsteemis muuta? Kuidas mõõta rahulolu ja kelle positsioonist me seejuures lähtume? Diskussiooni teise osa juhatasid oma sõnavõttudega sisse  Andrus Mäesalu ja Olga Sumbajeva.

Andrus Mäesalu, Eesti Arstide liidu president

Perearsti süsteem on tulnud selleks, et jääda, kuid perearsti roll nõuab siiski veel edasiseid täpsustusi.

Loe edasi »

Mõttehommik, 20.01.2010

18. novembri tervishoiuteemalisel mõttehommikul tutvustas Praxise juhatuse esimees  ja tervisepoliitika programmi direktor Aina Aaviksoo värskelt valminud poliitikaanalüüsi „Eesti patsiendi minevikuvõidud ja tulevikuvõimalused.“

Eestis kipub avalik arutelu keskenduma arstide palgale, haiglahoonete asukohale ja tervishoiukulutustele SKPst, samal ajal kui arenenud riikides on 21. sajandi tervishoiu võtmeküsimuseks tulemused ja väärtus, mida tervishoiusüsteem elanikele pakub,

kommenteeris Praxise juht Ain Aaviksoo uut lähenemist, mida Mõttehommikuga Eesti tervishoiudebatti soovitakse tuua. Loe edasi »

Gerli Paat, 19.11.2009

Praxis tänab kõiki osalejaid sisuka arutelu eest mõttehommikul ning kutsub teid ülesse Praxise blogis antud teemal mõtteid edasi arendama!

Esiteks andis Ain Aaviksoo põgusa ülevaate valminud poliitikaanalüüsist, mis käsitleb Eesti arstiabis toimunut viimastel aastatel. Seejärel võttis sõna Arne Björnberg Health Consumer Powerhouse´ist (Rootsi) ning tutvustas Euroopa trende ning kogemust lähtuvalt tervishoiuteenuste tarbija aspektist (ettekanne siit). Loe edasi »

jsaluse, 16.11.2009

Enne kolmapäeval toimuvat taaskordset Mõttehommikut, kus seekord käsitletakse patsiendikeskse tervishoiuga seonduvat, soovitan kõigil huvilistel tutvuda järgmiste töödega:

Health Consumer Powerhouse (2009). Euro Health Consumer Index 2009

2009. aasta Euroopa tervishoiuteenuste tarbijaindeksi (ingl k Euro Health Consumer Index, EHCI) järgi langes Eesti Euroopa tervishoiusüsteemide seas 11. kohalt 18. kohale. EHCI on kujunenud Euroopa tervishoiusüsteemide hindamise standardiks. Loe edasi »