Maiu Uus, 09.03.2010

Täna toimus Riigikogu põhiseadus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni avalik istung. Erinevad kodanikuühiskonna institutsioonid ja eestkõnelejad andsid Riigikogu liikmetele ülevaate kodanikuühiskonna 2008-2009 olulisematest arengutest ning täna lahendamist vajavatest peamistest probleemidest.

Praxise programmijuht Annika Uudelepp andis ülevaate kodanikuühenduste rahastamise ning avalike teenuste osutamise kodanikuühendustele delegeerimise teemal ning sõnastas mõned konkreetsed ettepanekud. Kuna lisaks Praxise uuringutele on ettepanekute mõtestamisel olnud oluline panus ka septembrikuus 2009 toimunud Praxise Mõttehommiku diskussioonil, esitan Riigikogu liikmetele edastatud ettepanekud ka siin blogikeskkonnas: Loe edasi »

Mõttehommik, 25.09.2009

16. septembril toimus Nordic Hotel Forumis Praxise mõttehommik “Kuidas edendada kohalikke avalikke teenuseid?”
Praxis tänab kõiki osalejaid sisuka arutelu eest ning kutsub teid ülesse meie blogis antud teemal mõtteid edasi arendama.

Videoklipid üritusest avalikustatakse peatselt, seniks pakume tutvumiseks kokkuvõtet diskussioonis välja käidud ideedest  kolme osapoole (riik/KOV/MTÜ) rollidest teenuste arendamisel, delegeerimisel ja osutamisel.
Loe edasi »