Ain Aaviksoo, 14.05.2010

E-tervise teema edasiseks uurimiseks olgu toodud ära ka analüüsis kasutatud viited koos kommentaaridega, mida ühest või teisest allikast võib leida: Loe edasi »

Risto Kaarna, 06.04.2010

Enne teisipäeval, 13. aprillil, toimuvat mõttehommikut, mis järjekorras juba viies ning seekord käsitleb maksupoliitikat, annaksin asjast huvitatutele mõned lugemissoovitused: Loe edasi »

Laura, 03.12.2009

Varsti on ilmumas värske Praxise poliitikaanalüüs võrdväärsete kõrgharidusvõimaluste teemal. Teemasse sisseelamiseks on head järgmised allikad:
Loe edasi »

jsaluse, 16.11.2009

Enne kolmapäeval toimuvat taaskordset Mõttehommikut, kus seekord käsitletakse patsiendikeskse tervishoiuga seonduvat, soovitan kõigil huvilistel tutvuda järgmiste töödega:

Health Consumer Powerhouse (2009). Euro Health Consumer Index 2009

2009. aasta Euroopa tervishoiuteenuste tarbijaindeksi (ingl k Euro Health Consumer Index, EHCI) järgi langes Eesti Euroopa tervishoiusüsteemide seas 11. kohalt 18. kohale. EHCI on kujunenud Euroopa tervishoiusüsteemide hindamise standardiks. Loe edasi »

Maiu Uus, 23.09.2009

Praxise valitsemise ja kodanikuühiskonna programmil valmis suvel mahukas analüüs, mille eesmärgiks oli kaardistada kohalike avalike teenuste delegeerimist kolmanda sektori organisatsioonidele. Lisaks Praxise analüüsile soovitan huvilistel tutvuda ka järgmiste töödega: Loe edasi »