Mõttehommik, 25.09.2009

16. septembril toimus Nordic Hotel Forumis Praxise mõttehommik “Kuidas edendada kohalikke avalikke teenuseid?”
Praxis tänab kõiki osalejaid sisuka arutelu eest ning kutsub teid ülesse meie blogis antud teemal mõtteid edasi arendama.

Videoklipid üritusest avalikustatakse peatselt, seniks pakume tutvumiseks kokkuvõtet diskussioonis välja käidud ideedest  kolme osapoole (riik/KOV/MTÜ) rollidest teenuste arendamisel, delegeerimisel ja osutamisel.
Loe edasi »

Maiu Uus, 23.09.2009

Praxise valitsemise ja kodanikuühiskonna programmil valmis suvel mahukas analüüs, mille eesmärgiks oli kaardistada kohalike avalike teenuste delegeerimist kolmanda sektori organisatsioonidele. Lisaks Praxise analüüsile soovitan huvilistel tutvuda ka järgmiste töödega: Loe edasi »

Maiu Uus, 23.09.2009

Enamik esmatähtsaid avalikke teenuseid osutatakse inimestele kohalikul tasandil. KOV peab leidma võimalused oma elanikele nii seadustega ettenähtud kui vabatahtlikke teenuseid kvaliteetselt osutada ja üks võimalusi selleks on kindlasti koostöö kodanikeühendustega.

PRAXIS_2_2009_Kuidas edendada kohalikke avalikke teenuseid_Page_1

Detsembris 2008 alanud projektis uuris Praxis Eesti omavalitsuste tegevust avalike teenuste delegeerimisel kodanikeühendustele, et saada teemast esmane kaardistus tulevaste oluliste otsuste tarvis. Kuna analüüs sai väga mahukas, kirjutasime vastvalminud uuringu andmetele tuginedes ka lühikese ent kõige olulisemat esile tõstva poliitikaanalüüsi. Loe edasi »

Maiu Uus, 02.09.2009

Enamik esmatähtsaid teenuseid osutatakse inimestele kohalikul tasandil. See tekitab inimestes õigustatud ootuse, et teenused on kättesaadavad, usaldusväärsed ja kvaliteetsed. Kohalike omavalitsustele tähendab see kohustuste kandmist, mis võib teinekord osutuda raskesti teostatavaks.

Kas KOVid saavad kohalike teenuste osutamisega üksi hakkama? Või on vaja näiteks teha rohkem koostööd – omavalitsustel omavahel, kodanikuühendustega ja ministeeriumitega?

Praxise värskelt valminud uuringu järgi elab 87% Eesti elanikest omavalitsustes, kus omavalitsused ja mittetulunduslikud organisatsioonid teevad koostööd avalike teenuste osutamisel. Loe edasi »