Mõttehommik, 05.03.2010

Hariduspoliitika mõttehommik lõppes tõdemusega, et võrdsuse ja õigluse küsimus ei ole Eestis alati au sees. Osadele ühiskonnagruppidele anname rohkem võimalusi kui teistele ning peame seda iseenesest mõistetavaks. Kas me soovime edasi minna džungli  reeglitel püsivas ühiskonnas või Euroopas?

Teema ei ole oluline mitte ainult hariduse, vaid kogu ühiskonna jaoks. Küsimus on selles, et millist tüüpi ühiskonda me tahame Eestisse ehitada, kas sellist, mis pöörab ka ühiskonna sisestele erisustele tähelepanu või sellist, mis peab ebavõrdsust normaalseks nähtuseks. Loe edasi »

Mõttehommik, 05.03.2010

Kõrghariduse teemalise Praxise Mõttehommiku teise diskussioonibloki juhatasid sisse oma mõtteavaldustega Heli Aru, Tõnis Lukas ja Maris Mälzer.

Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Heli Aru:

Kas ja mida on meil Euroopale euroopalikult öelda? /…/Kas see küsimus iseenesest üldse on tähtis ühiskonnas? Ma tahaks sellele küsimusele vastata selle kogemuse pinnalt, mille ma olen saanud, olles Eesti esindaja Euroopa kõrgharidusruumi ehk siis Bologna protsessi seiramist järgivas grupis. Ma pean ütlema, et Eesti paistab silma teiste riikide hulgas. Eriti nende riikidega võrreldes, kellega me armastame ennast võrrelda. Meie üliõpilaste õpingute toetamine on väga kasin ja me teeme seda selliste põhimõtete alusel, mis Euroopas üldiselt ei ole levinud. Vähemalt selles Euroopas, kuhu meie tahame ennast mõtteliselt asetada.

Loe edasi »

Mõttehommik, 05.03.2010

09. detsembri mõttehommikul „Eesti kõrghariduspoliitika: julge või juhuslik?“ arutlesid   teemavaldkonna olulised osapooled ja hariduspoliitika eksperdid võrdväärsete kõrgharidusvõimaluste küsimuse tähtsuse üle Eesti jaoks. Täpsemalt, kas ning mil määral on  tegemist Eesti jaoks olulise teemaga. Kas selline asi Eesti jaoks on olemas? Kas see on tähtis? Milles see tähtsus seisneb? Mida kõrgharidusvõimaluste võrdväärsus Eesti jaoks tähendab? Loe edasi »

Laura, 21.12.2009

9. detsembril toimunud Praxise mõttehommik keskendus Eesti kõrghariduspoliitikale, täpsemalt oli teemaks kõrgharidusvõimaluste võrdväärsuse küsimused ja sotsiaalne dimensioon. Kuigi uuel aastal on siinsamas blogis võimalik üritust video vahendusel osa saada, kirjutame kohapeal toimunud diskussioonist siiski lühikese kokkuvõtte. Loe edasi »

Laura, 03.12.2009

Varsti on ilmumas värske Praxise poliitikaanalüüs võrdväärsete kõrgharidusvõimaluste teemal. Teemasse sisseelamiseks on head järgmised allikad:
Loe edasi »