Mõttehommik, 29.03.2010

16.septembri Mõttehommiku kokkuvõtteks paluti osalejatel sõnastada 3 kõige olulisemat sammu riigi, KOV ja vabaühenduste tasandil, et edendada kohalikke avalikke teenuseid.

Diskussiooni tulemusena leiti, et järgmised tegevussuunad on kõige prioriteetsemad ja põhimõttelisemad edasises avalike teenuste osutamises ja arendamises Loe edasi »

Mõttehommik, 29.03.2010

16.septembri mõttehommiku teise diskussioonibloki juhatas sisse Rivo Noorkõiv Geomediast. Ta võrdles Tartu linnavalitsuse, Otepää valla ja Misso vallas sotsiaalkaitse valdkonna korraldust. Nimelt on tegemist väga erinevate omavalitsustega nii elanike kui ametnike arvult. Samas kõigil neil on sotsiaalvaldkonnas samad kohustused teenuste osutamisel. Siit tekibki küsimus, milliseid rolle täidab ja saaks täita vabaühendused?

Me käsitleme üksteist konkurentidena, tegelikult peaksime olema koostööpartnerid ja tegutsema ühiste eesmärkide nimel.

Loe edasi »

Mõttehommik, 25.03.2010

2009.aastal viisime Praxises Siseministeeriumi tellimusel läbi analüüsi avalike teenuste delegeerimisest kodanikeühendustele. Tänaseks oleme analüüsi tulemusi käinud tutvustamas väga paljudes Eestimaa omavalitsustes, konverentsidel, koolitustel – hea meel on tõdeda, et teema huvitab paljusid ning analüüs sisaldab olulist infot ning ettepanekuid teenuste osutamise erinevatele osapooltele!

Ka 16.septembril toimunud Praxise mõttehommikul tutvustas Annika Uudelepp poliitikanalüüsi “Kuidas edendada kohalikke avalikke teenuseid?”, võttes kokku mahuka uuringu tulemused ja põhijäreldused. Kellel viimaste kuude jooksul pole olnud võimalust praxikute poolt selle analüüsi esitlustel osaleda, on võimalus vaadata allolevat mõtteommiku ettekannet. Loe edasi »

Maiu Uus, 09.03.2010

Täna toimus Riigikogu põhiseadus-, kultuuri- ja sotsiaalkomisjoni avalik istung. Erinevad kodanikuühiskonna institutsioonid ja eestkõnelejad andsid Riigikogu liikmetele ülevaate kodanikuühiskonna 2008-2009 olulisematest arengutest ning täna lahendamist vajavatest peamistest probleemidest.

Praxise programmijuht Annika Uudelepp andis ülevaate kodanikuühenduste rahastamise ning avalike teenuste osutamise kodanikuühendustele delegeerimise teemal ning sõnastas mõned konkreetsed ettepanekud. Kuna lisaks Praxise uuringutele on ettepanekute mõtestamisel olnud oluline panus ka septembrikuus 2009 toimunud Praxise Mõttehommiku diskussioonil, esitan Riigikogu liikmetele edastatud ettepanekud ka siin blogikeskkonnas: Loe edasi »

Mõttehommik, 25.09.2009

16. septembril toimus Nordic Hotel Forumis Praxise mõttehommik “Kuidas edendada kohalikke avalikke teenuseid?”
Praxis tänab kõiki osalejaid sisuka arutelu eest ning kutsub teid ülesse meie blogis antud teemal mõtteid edasi arendama.

Videoklipid üritusest avalikustatakse peatselt, seniks pakume tutvumiseks kokkuvõtet diskussioonis välja käidud ideedest  kolme osapoole (riik/KOV/MTÜ) rollidest teenuste arendamisel, delegeerimisel ja osutamisel.
Loe edasi »