Laura, 03.12.2009

Praxise neljas mõttehommik teemal „Eesti kõrghariduspoliitika: julge või juhuslik?“ keskendub Eesti kõrghariduspoliitikale ning peamiselt kõrgharidusele ligipääsu küsimusele. Euroopas on võrdväärsete kõrgharidusvõimaluste teema muutumas kõrghariduspoliitika üheks sõlmküsimuseks, samas kui Eestis on teema käsitlus seni veel hajus ja ühekülgne. Eestis räägitakse kõrgharidusele ligipääsuga seoses enamasti üliõpilaste ja nende vanemate sotsiaal-majanduslikust taustast ning selle mõjust kõrgharidusele ligipääsemisel. Samas on see vaid üks osa tervikpildist. Mõttehommikul püüame pildile tuua ka teised teemaga seotud aspektid.

Praxise mõttehommikul otsime koos osalejatega vastuseid küsimustele:

  • Kas Eesti on eriliselt julge oma elitaarse maailmavaate ja lähenemisega ning enamik teisi riike on ajast maha jäänud?
  • Või äkki on meie  kõrghariduspoliitika pigem juhuslik, jättes kasutamata oma niigi piiratud ressursi?
  • Milline poliitika oleks Eestile parim?
  • Kui meie poliitika vajaks muutusi, siis milliseid samme tuleks sel juhul esimesena astuda?
  • Kes ja mida saaks muuta?

Tegemist on keeruliste ning arutelu nõudvate küsimustega, mille juures on oluline kaal teemaga seotud erinevate osapoolte arvamustel. Arutame neid küsimusi koos PRAXISe mõttehommikul, kuhu oleme kutsunud kõrgkoolide ja üliõpilaste esindajad, ametnikud, ettevõtjad, poliitikud ning teised kõrgharidusega seotud olulised osapooled.

Postita vastus