Mõttehommik, 13.05.2010

Mõttehommiku viimases osas arutati laudkondades, kas ja kuidas võiks Eesti maksusüsteem areneda. Aluseks võeti praegused maksusüsteemi eesmärgid:

  • Maksukoormus 33-36% SKPst
  • Makromajanduslik stabiilsus
  • Maksustada tarbimist ja ressursikasutust
  • Majandusarengu- ja ettevõtluse motiveerimine
  • Suurendada tarbimismaksude osakaalu
  • Maksusüsteemi lihtsus, kuid mitte primitiivsus

Arutelu tulemusena pakuti välja täiendus- ja muudatusettepanekuid viie aasta perspektiivis. Laudkondades kõlas väga palju erinevaid ettepanekuid: üle tuleks vaadata riigilt abivajajad ja miinimum, mis tagaks inimväärse elu; oluline on tagada maksusüsteemi stabiilsus; kaaluma peaks omandimaksude suuremandamist; kvalifikatsiooni tõstmisele ja harimisele tuleks kehtestada maksusoodustused. Samas kostus ka arvamus, et maksusüsteem ja maksukoormuse tase arenevad ise.

Vaata allolevast videost, kellele antud seisukohad kuuluvad. Kas oled nõus või on Sul paremad ettepanekud?

Postita vastus