Mõttehommik, 07.07.2010

12. mai Mõttehommiku lõpetuseks palusime kõigil kohalolijatel – poliitikutel, IT-spetsialistidel, arstidel, patsientide esindajatel, valdkonna ekspertidel, ametnikel jt – jätta kõrvale oma amet ja vastata viimasele küsimusele patsiendi rollis:

Millise e-tervise teenuse võiks kohe välja arendada, mille võtaksite patsiendina kohe kasutusele?

Siin on kokkuvõte osalejate poolt väljapakutud vajalikematest e-teenustest:

  • Esimene vajadus: ühtne lehekülg/koht arsti juurde registreerumiseks, mis sisaldab „arsti rankingut“ mingit kokku lepitud indikaatorit ja vabu aegu. Info (võimaliku) edasi suunamise korral liiguks uue arstini (aja broneerimine, suunaja eelinfo)
  • Kogu info minu kohta (mulle) kättesaadav ühes (v.mitmes) kohas ja minu kontrolli all (st saan omada õigust selle kasutamiseks).
  • Sooviksin näha teenuste kulu. Tervishoiuteenuse käigus osutatava teenuse kulu koos kõikide tegevustega, selle teenuse sees. See ei ole uus idee, kuid sooviksin selle realiseerimist.
  • Andmevahetus tervishoiuteenuse osutajate vahel ja üleeestiline digiregistratuur.
  • Üle-eestiline registratuur – elektrooniline võimalus valida sobivat arsti, haigla, aja oma ravi korraldamiseks.
  • Praegune väljatöötatud patsiendi tervisehoole (eeldusel, et see ka patsiendi infoga täidetaks) peaks lisanduma linkimissüsteem, mis lingiks minu profiili ja (näit. Kui olen suitsetav, ülekaaluline hüpertoonik) infoallikad, kust ma saaksin minu terviseseisundiga seonduvat usaldusväärset infot, mida ma peaksin tegema, et olukorda parandada või mis juhtub, kui ma ennast ei ravi.
  • Võimalus edastada teisteni terviseandmeid (isiklikke). Patsiendi raviplaan (sh asutustevaheline ravikorraldus) võiks olla kõigile osapooltele kättesaadav.
  • E-teenus, mis aitaks minul „sebida“ kiiresti tasuta vastuvõtuaega hea arsti vastuvõtule.

Millist e-tervise teenust sooviksid Sina koheselt kasutama hakata ja miks?

Postita vastus