Mõttehommik, 05.07.2010

12. mai Mõttehommikul rääkisime Eesti e-tervise arengutest minevikus ja tulevikule mõeldes küsisime, mida on Eesti patsientidel ja tervishoiutöötajatel infoajastu saabumisest reaalselt võita?

Diskussiooni avas oma sõnavõtuga Kristjan Port Tallinna Ülikoolist, kes andis põgusa ülevaate Arengufondi IKT teemalise uuringu raportist, mis muuhulgas ka e-tervise temaatika ja  rahvatervise arengukavas infotehnoloogia teema avamisega.

Tekkinud on uued partnerlusvormid: kes oleks arvanud et Google’i ja haigla vahel saab olla mingi seos? Kliendi vajadused muutuvad pidevalt ning on mõjutatud tänapäevase  inforohkuse ja turunduspõhise väärtussüsteemi poolt. Turul ei eksisteeri mitte parim toode, vaid paremini turundatud toode. Tervishoiuteenuste turg areneb pidevalt, tekivad uued nišiturud. Uudsed müügiargumendid, müüakse ilu, tervist ja elukvaliteeti, vanasti müüdi valu leevendamist. Tänapäeval on nõudmised muutunud ja muutuvad hästi kiires tempos.

Diskussioon jätkus teemal, mida võidavad meie patsiendid ja tervishoiutöötajad, kui loome juurde uusi lahendusi nagu digiretsept jt? Miks me peaksime sellega üldse tegelema lähema 10-15 aasta jooksul?

Vaata allolevat mõttekäigu salvestust ja jäta meile OMA arvamus, kas ja miks on meil e-tervist vaja? Mis on selle eelised ja puudused?

Postita vastus