Mõttehommik, 02.07.2010

12. mail e-tervise teemalisel Mõttehommikul tutvustas Praxise terviseprogrammi direktor Ain Aaviksoo värskelt valminud poliitikaanalüüsi “Kuidas kiirendada Eesti tervishoid infoajastusse?”, milles Eesti e-tervise lugu paigutati rahvusvahelisse võrdlusesse.

On levinud arvamus, et me oleme IT-s head, ja me oleme ka, aga võrreldes paari aasta taguste arengutega oleme hakanud maha jääma. Kui palju me investeerime IT-sse võrreldes teiste Euroopa riikidega? Kas me kasutame ära olemasolevaid võimalusi? Või on mahajäämise põhjuseks hoopis selge visiooni puudumine ja suutmatus kokkuleppida ning kirja panna kindlaid prioriteete, kuidas protsesse paindlikult suunata?

Kuidas siis kiirendada Eesti tervishoid infoajastusse? Kust alustada? Kas eeskujuks saaksime võtta Ain Aaviksoo poolt Mõttehommikul tutvustatud paberivaba tervishoiusüsteemi Kaiser Permanente USA-st või hoopis Taani mudeli?

Vaata Ain Aaviksoo ettekannet Mõttehommikul, mõtle kaasa ning avalda OMA arvamust!

Postita vastus