Andres Võrk, 11.01.2011

Maksuamet on kokku arvutanud (vt fail), et 2010. aastal kanti kohalikele omavalitsustele üle tulumaksu 585 miljonit eurot, mida on 7.8 protsenti vähem kui 2009. aastal (634 miljonit eurot).

Et keskmine protsent peidab endas suurt varieeruvust tulude muutuses, siis olgu toodud ka omavalitsuste jaotus tulumaksulaekumise muutuse järgi.

Omavalitsuste tulumaksuvähenemise jaotus

Omavalitsuste tulumaksu muutus on vahemikus -22% kuni + 71%, keskmine kaalumata vähenemine oli -5.5%.

Omavalitsused kaotasid 2010. aasta üksikisiku tulumaksus suhteliselt rohkem kui riigieelarve enda maksutuludes. Rahandusministeeriumi prognoosi järgi 2010. aasta maksutulud riigieelarvesse ei muutu võrreldes 2009. aastaga, sealjuures üksikisiku tulumaksulaekumised kasvasid ligi kolmandiku võrra, sest vähenesid erinevad mahaarvamised (kadus tulumaksuvabastus esimese lapse järgi). Seega surve KOVide eelarvele oli 2010. aastal isegi suurem kui riigieelarvele.

Ja elavdamaks diskussiooni Eesti regionaalmajandusliku arengu üle, sh reformierakonna ettepaneku üle tulumaksu jagada omavalitsuste vahel, olgu siin toodud ka tulumaksulaekumine inimese kohta Eesti omavalitsustes.

Tulumaksu laekumine inimese kohta

Tulumaksulaekumine inimese kohta varieerub omavalitsustes enam kui 6 korda. Ja reformierakonna ideel näib tõesti olevat jumet. Kui Harjumaa ja Tartumaa inimesed hakkaksid osa oma tulumaksust vabatahtlikult suunama Kagu-Eesti ja Ida-Virumaa valdadesse, siis polekski vist regionaalpoliitikat vaja.

2 kommentaari teemal “KOVide tulumaksulaekumise muster”

 1. Marek 11.01.2011

  Andres, tõsi see on, et regionaalpoliitika on Eestis suures osas keskendunud vasesemate Eesti piirkondade subsideerimisele – sinna parklate, kultuuriobektide vmt ehitamise toetamisele. Samas ei peaks see üldse nii olema.

  Mida on vaja, on pigem sedalaadi regionaalsed investeeringud, mis väljaspool suuremaid keskusi ettevõtlust ja töökohtade loomist toetaksid. Ehk siis mahajääjatele on kala asemel õng anda.

  Seda eesmärki üksnes üksikisiku tulumaksu osalise ümbersuunamisega ei saavuta…

 2. Andres Võrk 12.01.2011

  Sul on täiesti õigus, Marek!
  Minu iroonia selle tulumaksu osalise suunamise ettepaneku lihtsakoelisuse suhtes oleks pidanud olema veel selgemini väljendatud.
  Ma ei näe selles ettepanekus mingit mõtet. Loomulikult ei aita mingi tulumaksu väike ümberjaotus tasandada neid erinevusi, mis tulenevad piirkondade erinevast ettevõtlusaktiivsusest. Valimisdebatt peaks keskenduma millelelgi sisulisemale, mis regionaalset arengut mõjutaks.

Postita vastus