Mõttehommik, 25.09.2009

16. septembril toimus Nordic Hotel Forumis Praxise mõttehommik “Kuidas edendada kohalikke avalikke teenuseid?”
Praxis tänab kõiki osalejaid sisuka arutelu eest ning kutsub teid ülesse meie blogis antud teemal mõtteid edasi arendama.

Videoklipid üritusest avalikustatakse peatselt, seniks pakume tutvumiseks kokkuvõtet diskussioonis välja käidud ideedest  kolme osapoole (riik/KOV/MTÜ) rollidest teenuste arendamisel, delegeerimisel ja osutamisel.

Mõttehommikul anti laudkondadele ülesandeks nimetada kolm kõige olulisemat sammu, et parandada avalike teenuste osutamise kvaliteeti ja kättesaadavust: riigi tasandil, kohaliku omavalitsuse tasandil ja mittetulundusühenduste tasandil.

Vaadates välja käidud ideid riigi ja KOVi tasandil näib ühendavaks vajaduseks olevat kindlate mängureeglite kehtestamine (rahastamine, teenuste standardid jms) ning teeuste delegeerimise nägemine potentsiaalse ressursina.

MTÜ tasandil tundub, et on oluline arendada koostöö ja dialoogi võimekust erinevate partneritega, et kindlustada oma positsioon. Samuti tooksin esile olulise faktorina läbipaistva rahastuse (majandusaruannetes), mis aitaks kasvatada usaldusväärsuse kapitali.

Kõikidel tasanditel on läbivaks teguriks motivatsioon, samuti võiks öelda, et teadlikkus koostöövõimalustest ja eelistest on oluline faktor tagamaks teeuste kättesaadavuse ja kvaliteedi.

Kas meil on piisavalt motivatsiooni ja teadlikkust, et arendada koostööd? Ning juhul kui meil täna veel ei ole, siis kuidas saaks tõsta motivatsiooni ja teadlikkust, mis tunduvad olevat igasuguse koostöö aluseks, nii riigi, KOVi, kui MTÜ tasandil?

Laudkondadelt saadud vastused ülesandele nimetada kolm kõige olulisemat sammu, et parandada avalike teenuste osutamise kvaliteeti ja kättesaadavust:

RIIK
1.    Motivatsioon – teadlikkus
2.    Minimaalsed standardid teenuste osutamisel, õigustatud ootused
3.    Riiklik koolitus/teenuste osutaja pädevuse suurendamine
4.    Teenuste delegeerimise mängureeglid
5.    Haldusreformi läbiviimine
6.    Kodanikuõiguste tundmine ja kasutamine

KOV
1.    Motivatsioon – teadlikkus
2.    Ressursi adekvaatne hindamine teenuste osutamise eest
3.    Teenuste osutamise vajaduse perspektiivi teadmine
4.    Teenuspiirkondade loomine
5.    Teenuse osutajad võrdsel positsioonil konkurentsikeskkonnas
6.    Rahastamise läbipaistvuse tagamine
7.    Koostöö tõhustamine
8.    Haldusreformi läbiviimine
9.    Võimekus pakkuda ise teenust (kvaliteet ja kättesaadavus), partnerlussuhete eeliste teadlikkus ja kasutamine
10.    Lepingute asjakohasus

Mittetulundusühendused
1.    Motivatsioon – teadlikkus
2.    Eestkosteorganisatsioonidega koostöö (dialoog)
3.    Parima praktika levitamine = koostöö asjaosalistega
4.    Volikogu roll – sidusus KOVi kui koostööpartneriga
5.    Konkurentsiga arvestamine, paindlikkus teenuste osutamisel
6.    Projektimajandus – raha jagamisel läbipaistvus, et vältida korruptsiooni
7.    Läbipaistev MTÜ majandusaasta aruanne
8.    Andmebaas teenuste osutajatest (kogemused, hind, teenuse kvaliteedi kirjeldus jms).
Nimekiri on avatud täiendustele!

Postita vastus