Mõttehommik, 29.03.2010

16.septembri Mõttehommiku kokkuvõtteks paluti osalejatel sõnastada 3 kõige olulisemat sammu riigi, KOV ja vabaühenduste tasandil, et edendada kohalikke avalikke teenuseid.

Diskussiooni tulemusena leiti, et järgmised tegevussuunad on kõige prioriteetsemad ja põhimõttelisemad edasises avalike teenuste osutamises ja arendamises:

Keskvalitsus <-> KOV

  • kindlate mängureeglite kehtestamine (rollide ja kohustuste selgem jaotamine seadusandluses, rahastamise korrastamine ja tagamine, teenuste standardite loomine jms)
  • teenuste delegeerimise nägemine potentsiaalse ressursina ja selle süsteemne arendamine

Vabaühendused

  • arendada koostöö ja dialoogi võimekust erinevate partneritega
  • Parandada rahastuse läbipaistvust (nb! majandusaruanded)

Esimene samm aga kõigile osapooltele ja kõigil tasanditel on teadlikkuse suurendamine. Nii keskvalitsus, KOVid kui vabaühendused peavad teadvustama enda rolli avalike teenuste arendamises, osutamises ja delegeerimises. Seejärel leidma partnerid sarnaste huvide ja eesmärkidega ning tegema koostööd. Kõik selleks, et avalikud teenused oleksid kättesaadavad eesti elanikele vajalikul määral ja kõigile võrdselt üle Eesti.

Praxise analüütikutel oli vaid hea meel tõdeda, et paljud meie poolt välja käidud poliitikasoovitused leidsid diskussioonis toetust. Kogu diskussiooni vaata allolevast klipist!

(vabandame klipi ebaühtlase kvaliteedi pärast)

Postita vastus