Mõttehommik, 12.05.2010

Mõttehommiku diskussioon teises osas arutati, kas me oleme rahul Eesti senise maksusüsteemiga, sh maksukoormuse tasemega, maksude struktuuriga ning maksusüsteemi eranditega.

Esmalt tutvustas Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi direktor Erik Terk viimases Eesti Inimarengu Aruandes toodud Eesti maksusüsteemi analüüsi ning tõi välja peamised tugevused ja puudused Eesti maksusüsteemis.

Erik Terk:

Maksusüsteem peaks ikkagi soodustama Eesti majanduse moderniseerimist ja innovatsiooni. … See ei ole jutt, et maksusüsteemi mingi trikk välisinvestorit tõmbab. … Kui eeldada, et kinnisvaramaksu ei ole võimalik sisse viia … siis võiksime mõelda progressiivsele maksuskaalale.

Maksusüsteemi üle diskuteerimisel käsitleti seejärel nii üldist soovitavat maksukoormuse taset, ettevõtete tulumaksustamise praegust korda, tarbimismaksude suurt rolli ja maksusüsteemiga tehtavaid soodustusi ja erandeid.

Siim Raie:

… Me oleme paljad kui püksinööbid. Tänastki arutelu, plakat seina peal näitab, peame tänu sellele, et Norra maksumaksja on maksu maksnud … Ettevõtlikkus ja selle motiveerimine peaks olema maksusüsteemi eesmärk.

Vaata pikemalt diskussiooni videoklipist.

Postita vastus