Mõttehommik, 08.11.2013

Juhime tähelepanu, et Riigikontrolli aastaaruandes, mida tsiteeris avalikult 6.11 Aktuaalses Kaameras ka Riigikontrolör, on tegemist eksliku viitamisega Praxise uuringule. Nimelt on leheküljel 42 lõigu 178 viitena nimetatud meie uuringut “Eesti sotsiaalkindlustuse jätkusuutlikkuse rahastamise võimalused”. Viide käib siiski antud lõigu viimase lause kohta, kõik eelnev, sealhulgas lause „Näiteks kui viia 2013. aastal riiklik pensionikindlustus tasakaalu, siis peaks keskmist vanaduspensioni vähendama 312 eurolt ca 200 euroni.“, on Riigikontrolli audiitorite enda arvutus. Praxis ei ole oma uuringutes soovitanud langetada pensione 200 euroni, ka Riigikontrolli aastaaruandes on tegemist pigem illustratiivse näitega. Täiendava selgituse koostas täna ka Riigikontroll ise . Lõigu viimases lauses viidatud sotsiaalmaksu tõstmise varianti analüüsis Praxis küll projektis “Eesti sotsiaalkindlustuse jätkusuutlikkuse rahastamise võimalused”, kuid mitte ühe reaalse ettepanekuna, vaid Rahandusministeeriumi soovitusel illustratiivse arvutusena, nagu on kirjas ka meie raportis. Riigikontrolli poolt toodud lahenduste suundadega pensionisüsteemi oleme kindlasti nõus. On ka Praxis oma uurimustes rõhutanud, et pensionisüsteemi tasub sisse tuua automaatseid kohandusmehhanisme, nt pensionide või pensioniea automaatsed muutmised, samuti on Praxis mitmeid kordi tähelepanu pööratud töövõimetuspensionide reformi vajadusele.

Postita vastus