Hanna-Stella Haaristo, 13.09.2013

Valminud on Praxise uuring „Eesti õppejõud 2012”, mille eesmärk on anda ülevaade õppe­jõudude taustast ja nende tööd puudutavatest erinevatest tahkudest, mis hõlmavad näiteks ajakasutust, töömotivatsiooni, õpetamist, teadustööd ja rahulolu. See on esmane statistiline ülevaade Eesti õppejõududest, nende tööst ja hoiakutest. Uuring korraldati veebiküsitlusena aastal 2012 ning see hõlmas rohkem kui 800 õppejõudu. Allolev infograafika annab väikese sissejuhatuse sellele, mida ülevaateuuringu aruandest pikemalt lugeda võib. Kokkuvõttega olulisematest tulemustest on võimalik tutvuda ka värskes Õpetajate Lehes.

Õppejõud 2012_v3

Uuringu tellis sihtasutus Archimedes ning selle elluviimist toetati Euroopa Liidu Euroopa sotsiaalfondist.

Postita vastus