Mõttehommik, 05.03.2010

Kõrgharidusteemalise mõttehommiku juhatas tervitussõnadega sisse Praxise juhatuse liige Annika Uudelepp

Tervitan teid neljanda mõttehommiku puhul. /…/Mõttehommikud on sellises formaadis, et me tahaks, et siit tuleks arutelu. See oleks diskussiooni ärgitamine, mitte niivõrd mingisuguse uuringu lõppversiooni tutvustamine. See on algusaruteluks.


Järgenes Eve Mägi ettekanne:

Kõrgharidusmaastikul on viimaste kümnendite jooksul toimunud palju põnevaid arenguid ja reforme. Eestis on üliõpilaste arv võrreldes 1993/94. õppeaastaga kasvanud ligi kolm korda. Kas see tähendab seda, et kõikidel ühiskonnaliikmetel on võimalik kõrgkoolis õpinguid jätkata? Kõrgharidusmaastik on avanenud. Gümnasistidest õpib samal aastal edasi umbes 65%. Ka rahvusvahelised eksperdid on Eestist esile toonud eõppe ja distantsõppe arendamises, mis samuti parandab kõrgharidusele ligipääsu võimalusi. Kuid meid on ka kritiseeritud selle eest, et Eesti kõrghariduspoliitika ei ole piisavalt tähelepanu pööranud kõrgharidusvõimaluste võrdväärsusele.

Kogu Eve Mägi ettekannet näed allolevas klipis!

Postita vastus