Mõttehommik, 13.05.2010

Mõttehommiku viimases osas arutati laudkondades, kas ja kuidas võiks Eesti maksusüsteem areneda. Aluseks võeti praegused maksusüsteemi eesmärgid:

  • Maksukoormus 33-36% SKPst
  • Makromajanduslik stabiilsus
  • Loe edasi »

Mõttehommik, 12.05.2010

Mõttehommiku diskussioon teises osas arutati, kas me oleme rahul Eesti senise maksusüsteemiga, sh maksukoormuse tasemega, maksude struktuuriga ning maksusüsteemi eranditega.

Esmalt tutvustas Eesti Tuleviku-uuringute Instituudi direktor Erik Terk viimases Eesti Inimarengu Aruandes toodud Eesti maksusüsteemi analüüsi ning tõi välja peamised tugevused ja puudused Eesti maksusüsteemis. Loe edasi »

Mõttehommik, 10.05.2010

13. aprilli Mõttehommikul räägiti Eesti maksupoliitikast, esimene diskussiooni osa keskendus teemale, mis ikkagi on Eesti maksusüsteemi eesmärgid ja kui suur peaks olema üldse maksude osa majanduses.

Diskussiooni avasid oma vastandlike seisukohtadega Riigikogu Rahanduskomisjoni esimees Taavi Rõivas ja Riigikogu Rahanduskomisjoni liige Eiki Nestor. Taavi Rõivas tõi välja, et Eesti võrdlus Euroopaga ei pruugi olla üldse sobiv eesmärk. Loe edasi »

Mõttehommik, 05.05.2010

13. aprilli maksupoliitikateemalisel mõttehommikul tutvustas Praxise töö-ja sotsiaalpoliitika analüütik Andres Võrk poliitikaanalüüsi Eesti maksukoormuse areng: jaotus, mõjud ja tulevikuvalikud.

Esimesena tutvustati, milliseid ülesandeid üldse täidavad maksud ja millised on ametlikud maksusüsteemi eesmärgid Eesti erinevates strateegilistes dokumentides:

Makse saab jagada tarbimise, tööjõu ja kapitaliomanike vahel, sõltuvalt sellest, kelle reaalsed sissetulekud maksude tõustes kõige enam võiksid väheneda. Järgnevas klipis räägib Andres Võrk sellest, milline on maksukoormuse suurus Eestis ja mida näitavad varasemad uuringud maksukoormuse mõjudest:

Eesti maksude struktuuris on oluline roll tarbimise ja tööjõu maksudel. Kapitalimaksude roll on tagasihoidlik. Milline on Eesti võrreldes teiste riikidega? Kuidas mõjutavad majanduskriisiaegsed otsused maksukoormuse jaotust ning millised on peamised valikud maksusüsteemis? Vaata klippi ja saad vastused!

Andres Võrk, 16.04.2010

13. aprillil toimus Praxise mõttehommik „Eesti maksukoormus: kelle koorem on raskeim?“, mille teemaks oli Eesti maksupoliitika. Mõttehommikule oli kutsutud poliitikuid, teadlasi, maksueksperte, riigiametnikke, ettevõtjate ja ametiühingute esindajaid. Mõttehommikut modereeris Sulev Luiga, BDO Eesti AS tegevjuht ja juhtivpartner.

Mõttehommikul uuriti, mis on Eesti maksupoliitika peamised eesmärgid, kas praegused instrumendid täidavad neid eesmärke piisavalt hästi ning mida võiks muuta Eesti maksupoliitikas. Loe edasi »