Risto Kaarna, 29.03.2010

Eesti Inimarengu Aruanne 2009 (EIA2009, loe täpsemalt siit) toob Eesti maksusüsteemi peamiste puudustena välja seosetuse majandusarenguga ning ühiskonna sotsiaalse jätkusuutlikkusega. Samuti on mitmed viimaste aastate maksupoliitilised otsused vastuolus majandustsükli juhtimise üldiste makromajanduslike põhimõtetega.

„Tulumaksude alandamine kiire majanduskasvu tingimustes aastatel 2004–2007 viis majanduse ülekuumenemisele ning majandusstruktuuri deformeerimisele ja konkurentsivõime vähenemisele. Vastupidiselt, tarbimismaksude tõusud aastatel 2008–2010 halvendasid tarbijaturu olukorda ning võimendasid veelgi majanduse kokkutõmbumist.“

Loe edasi »

Mõttehommik, 29.03.2010

16.septembri Mõttehommiku kokkuvõtteks paluti osalejatel sõnastada 3 kõige olulisemat sammu riigi, KOV ja vabaühenduste tasandil, et edendada kohalikke avalikke teenuseid.

Diskussiooni tulemusena leiti, et järgmised tegevussuunad on kõige prioriteetsemad ja põhimõttelisemad edasises avalike teenuste osutamises ja arendamises Loe edasi »

Mõttehommik, 29.03.2010

16.septembri mõttehommiku teise diskussioonibloki juhatas sisse Rivo Noorkõiv Geomediast. Ta võrdles Tartu linnavalitsuse, Otepää valla ja Misso vallas sotsiaalkaitse valdkonna korraldust. Nimelt on tegemist väga erinevate omavalitsustega nii elanike kui ametnike arvult. Samas kõigil neil on sotsiaalvaldkonnas samad kohustused teenuste osutamisel. Siit tekibki küsimus, milliseid rolle täidab ja saaks täita vabaühendused?

Me käsitleme üksteist konkurentidena, tegelikult peaksime olema koostööpartnerid ja tegutsema ühiste eesmärkide nimel.

Loe edasi »

Mõttehommik, 25.03.2010

2009.aastal viisime Praxises Siseministeeriumi tellimusel läbi analüüsi avalike teenuste delegeerimisest kodanikeühendustele. Tänaseks oleme analüüsi tulemusi käinud tutvustamas väga paljudes Eestimaa omavalitsustes, konverentsidel, koolitustel – hea meel on tõdeda, et teema huvitab paljusid ning analüüs sisaldab olulist infot ning ettepanekuid teenuste osutamise erinevatele osapooltele!

Ka 16.septembril toimunud Praxise mõttehommikul tutvustas Annika Uudelepp poliitikanalüüsi “Kuidas edendada kohalikke avalikke teenuseid?”, võttes kokku mahuka uuringu tulemused ja põhijäreldused. Kellel viimaste kuude jooksul pole olnud võimalust praxikute poolt selle analüüsi esitlustel osaleda, on võimalus vaadata allolevat mõtteommiku ettekannet. Loe edasi »

Risto Kaarna, 22.03.2010

13. aprillil toimub järgmine PRAXISe mõttehommik, mis võtab fookusesse Eesti maksupoliitika, täpsemalt maksude jaotuslikud mõjud. Meie maksusüsteemis on viimase aastakümnendi jooksul tehtud palju muudatusi: ettevõtete tulumaksusüsteemi muutus, tulumaksu määra vähendamine ja tulumaksuvaba miinimumi tõstmine, töötuskindlustusskeemi juurutamine, käibemaksu tõstmine ja erandite vähendamine, erinevate aktsiiside tõstmine. Mitmeid muudatusi on toimunud just viimasel paaril aastal ning üha enam kogub hoogu diskussioon selle üle, milliseid makse tõsta ja milliseid langetada. Loe edasi »