Laura, 21.12.2009

9. detsembril toimunud Praxise mõttehommik keskendus Eesti kõrghariduspoliitikale, täpsemalt oli teemaks kõrgharidusvõimaluste võrdväärsuse küsimused ja sotsiaalne dimensioon. Kuigi uuel aastal on siinsamas blogis võimalik üritust video vahendusel osa saada, kirjutame kohapeal toimunud diskussioonist siiski lühikese kokkuvõtte. Loe edasi »

Laura, 03.12.2009

Varsti on ilmumas värske Praxise poliitikaanalüüs võrdväärsete kõrgharidusvõimaluste teemal. Teemasse sisseelamiseks on head järgmised allikad:
Loe edasi »

Laura, 03.12.2009

Praxise neljas mõttehommik teemal „Eesti kõrghariduspoliitika: julge või juhuslik?“ keskendub Eesti kõrghariduspoliitikale ning peamiselt kõrgharidusele ligipääsu küsimusele. Euroopas on võrdväärsete kõrgharidusvõimaluste teema muutumas kõrghariduspoliitika üheks sõlmküsimuseks, samas kui Eestis on teema käsitlus seni veel hajus ja ühekülgne. Eestis räägitakse kõrgharidusele ligipääsuga seoses enamasti üliõpilaste ja nende vanemate sotsiaal-majanduslikust taustast ning selle mõjust kõrgharidusele ligipääsemisel. Samas on see vaid üks osa tervikpildist. Mõttehommikul püüame pildile tuua ka teised teemaga seotud aspektid. Loe edasi »