Mõttehommik, 14.09.2009

Viimastel aastatel on riiklike peretoetuste summade proportsioonid ja ka paljulapselistele peredele makstavate toetuste viis paljuski muutunud. Tekib küsimus, kas praegune perepoliitika ja riiklik toetamissüsteem on eesmärgipärane ning kas kulutused on efektiivselt sihitatud?

Praxise analüütikute Andres Võrgu ja Marre Karu poliitikaanalüüsis vaadeldakse perioodil 1998-2008 toimunud muutusi lastega peredele suunatud rahalistes toetustes ning nende mõjus ebavõrdsusele, sündimusele ning tööturukäitumisele.

Vaata Andres Võrgu ettekannet analüüsi tulemustest Praxise mõttehommikul!


Praxise analüüs annab peredele suunatud rahalistest toetustest järgmise pildi:

  • Eestis toetatakse lastega peresid ennekõike rahaliselt
  • Toetuste suurus on varasemast enam seotud vanemate palgaga
  • Toetused on seotud eeskätt lapse sünniga
  • Ebavõrdsus toetustes on suurenenud
  • Kõrgema palgaga ja kõrgema haridusega naised on hakanud rohkem sünnitama
  • Vanemahüvitis motiveerib naisi enne lapse sündi töötama, samas aeglustab emade naasmist tööturule
  • Laste vaesust vähendavad kõige efektiivsemalt paljulapselistele peredele suunatud toetused

Sellisest hetkeolukorrast tulenevalt näevad Praxise analüütikud peretoetuste süsteemil kolme võimalikku  arengusuunda:

I  Jätkame sünnile suunatud toetustega, suurendame universaalsete toetuste (asemel) sihitust, kuid väldime vaesuslõkse (nn stiimulitekeskne)
II Suurendame universaalsete toetuste rolli ja kärbime kulusid vanema-hüvitisele ning tulumaksuvabastusele (nn võrdsusekeskne)
III Tõstame täiendavalt makse, mille arvelt rahastame vanemahüvitist ja hoiame universaalsete peretoetuste reaalväärtust (kallim hetkeolukord)

Mõttehommik, 08.09.2009

Peeter Ernits kirjutab 3.septembri Maalehes:

Ehkki eliitemadele makstav emapalk on niigi kõrge, otsustas muidu igat senti kokku hoida püüdev valitsus läinud nädalal selle ülempiiri veelgi tõsta.

Viis aastat tagasi oli vanemahüvitise ülemmäär 15 741 krooni, tänavu 30 729 krooni, järgmisel aastal tõuseb see 35 316 kroonini. Kui algul kehtis emapalk ühe aasta, siis nüüd poolteist aastat.

“Suur hulk riigi raha suunatakse suhteliselt väiksele arvule peredele,” tõdevad vanemahüvitist ja selle mõju analüüsinud teadlased Andres Võrk, Marre Karu ja Ene-Margit Tiit oma põhjalikus raportis. Uurijad juhivad tähelepanu sellele, et samal ajal kulub kõikidele teistele peretoetustele, mida saab 265 000 last, kõigest 1,6 miljardit.

Krõks käis eelmisel aastal. Sestpeale suunab riik rohkem raha lapse esimesele 18 elukuule kui ülejäänud 18 eluaastale kokku.

“2000. aastal oli aastasele lapsele minev kogutoetus kuus korda suurem kui 7aastasele lapsele, eelmisel aastal oli erinevus juba 16kordne,” väidab Andres Võrk. Ta rõhutab: “Me toetame üheaastast last 16 korda rohkem kui seitsmeaastast.”

Loe artikli täisteksti siit!

Maiu Uus, 02.09.2009

Enamik esmatähtsaid teenuseid osutatakse inimestele kohalikul tasandil. See tekitab inimestes õigustatud ootuse, et teenused on kättesaadavad, usaldusväärsed ja kvaliteetsed. Kohalike omavalitsustele tähendab see kohustuste kandmist, mis võib teinekord osutuda raskesti teostatavaks.

Kas KOVid saavad kohalike teenuste osutamisega üksi hakkama? Või on vaja näiteks teha rohkem koostööd – omavalitsustel omavahel, kodanikuühendustega ja ministeeriumitega?

Praxise värskelt valminud uuringu järgi elab 87% Eesti elanikest omavalitsustes, kus omavalitsused ja mittetulunduslikud organisatsioonid teevad koostööd avalike teenuste osutamisel. Loe edasi »