Mõttehommik, 25.09.2009

16. septembril toimus Nordic Hotel Forumis Praxise mõttehommik “Kuidas edendada kohalikke avalikke teenuseid?”
Praxis tänab kõiki osalejaid sisuka arutelu eest ning kutsub teid ülesse meie blogis antud teemal mõtteid edasi arendama.

Videoklipid üritusest avalikustatakse peatselt, seniks pakume tutvumiseks kokkuvõtet diskussioonis välja käidud ideedest  kolme osapoole (riik/KOV/MTÜ) rollidest teenuste arendamisel, delegeerimisel ja osutamisel.
Loe edasi »

Maiu Uus, 23.09.2009

Praxise valitsemise ja kodanikuühiskonna programmil valmis suvel mahukas analüüs, mille eesmärgiks oli kaardistada kohalike avalike teenuste delegeerimist kolmanda sektori organisatsioonidele. Lisaks Praxise analüüsile soovitan huvilistel tutvuda ka järgmiste töödega: Loe edasi »

Maiu Uus, 23.09.2009

Enamik esmatähtsaid avalikke teenuseid osutatakse inimestele kohalikul tasandil. KOV peab leidma võimalused oma elanikele nii seadustega ettenähtud kui vabatahtlikke teenuseid kvaliteetselt osutada ja üks võimalusi selleks on kindlasti koostöö kodanikeühendustega.

PRAXIS_2_2009_Kuidas edendada kohalikke avalikke teenuseid_Page_1

Detsembris 2008 alanud projektis uuris Praxis Eesti omavalitsuste tegevust avalike teenuste delegeerimisel kodanikeühendustele, et saada teemast esmane kaardistus tulevaste oluliste otsuste tarvis. Kuna analüüs sai väga mahukas, kirjutasime vastvalminud uuringu andmetele tuginedes ka lühikese ent kõige olulisemat esile tõstva poliitikaanalüüsi. Loe edasi »

Mõttehommik, 15.09.2009

Praxise mõttehommik tõi kokku erinevate valdkondade eksperte, kes koos diskuteerisid perepoliitikavaldkonna iseärasuste ja võimalike arengusuundade üle. Videos näed-kuuled sõna võtmas: Jürgen Ligi, Marko Pomerants, Külli Kadarik, Mare Ainsaar, Eiki Nestor, Ain Aaviksoo, Taavi Rõivas, Riho Rahuoja, Mare Kalkun, Madis Aben, Katre Pall, Tiia Kõnnussaar, Annika Uudelepp, Hanneli Rudi.

Vaata diskussiooni ja ürituse kokkuvõtet! Loe edasi »

Mõttehommik, 14.09.2009

“Kuidas edasi peretoetustega” mõttehommiku diskusiooni avasid kolm sõnavõttu inimestelt, kes valdkonnaga üsna erinevalt seotud. Sõnavõttudest teeb ka ülevaatliku kokkuvõtte Annika Uudelepp, Praxise valitsemis-ja kodanikuühiskonna programmi direktor (videos minutid 25:30 – 27:15).

Sõnavõttudega esinesid hetkel veel rahanduskomsjoni esimehena Jürgen Ligi:

Emadus ei ole mingi palgatöö ja laps ei ole riigile, minu jaoks on tegemist selge ühiskonna solidaarsus avaldusavaldusega kõige õrnematele: väga värskele emale ja väga pisikesele lapsele ja selle riski maha võtmine, et ta loobuks majanduslikel põhjustel sünnitamast, et tal ei tekiks selle tõttu majanduslikke raskusi ja ma olen kategooriliselt vastu sellele, et seda meedet võetaks kui hetke kus saab kulusid nivelleerida.

Loe edasi »