Mõttehommik, 05.03.2010

09. detsembri mõttehommikul „Eesti kõrghariduspoliitika: julge või juhuslik?“ arutlesid   teemavaldkonna olulised osapooled ja hariduspoliitika eksperdid võrdväärsete kõrgharidusvõimaluste küsimuse tähtsuse üle Eesti jaoks. Täpsemalt, kas ning mil määral on  tegemist Eesti jaoks olulise teemaga. Kas selline asi Eesti jaoks on olemas? Kas see on tähtis? Milles see tähtsus seisneb? Mida kõrgharidusvõimaluste võrdväärsus Eesti jaoks tähendab? Diskusiooni juhatas sisse prof Mati Heidmets:

Praxis on üles võtnud vähemalt rahvusvahelises debatis suhteliselt laialt ettetuleva küsimuse. Ehk siis kõrgharidusvõimaluste võrdväärsuse /…/ Jutt käib kahest asjast. Ühelt poolt Eesti kontekstis piiratud inimvara maksimaalsest väärtustamisest hariduse kaudu. Olukorrast, kus ainukene barjäär kõrghariduse omandamiseks võiks olla inimese võimekus. Kõik muud võimalikud barjäärid – majanduslik tagapõhi, elukoht, lõpetatud keskkool, vanaisa palk- ei peaks kaasa mängima. Teine pool on seotud tajutud õiglusega ühiskonnas. Kui paljud inimesed tunnevad, et haridusele juurdepääs on mingitel põhjustel piiratud, mis ei ole põhjendatud ja ratsionaalne, siis see iseenesest on juba halb märk. Mis oleks alternatiiv?

Vaata diskussiooni allolevast klipist ja jäta meile kommentaar enda arvamusega! Kas võrdväärsete kõrgharidusvõimaluste küsimus on täna Eesti jaoks oluline?

Postita vastus