Mõttehommik, 05.03.2010

Kõrghariduse teemalise Praxise Mõttehommiku teise diskussioonibloki juhatasid sisse oma mõtteavaldustega Heli Aru, Tõnis Lukas ja Maris Mälzer.

Haridus- ja Teadusministeeriumi nõunik Heli Aru:

Kas ja mida on meil Euroopale euroopalikult öelda? /…/Kas see küsimus iseenesest üldse on tähtis ühiskonnas? Ma tahaks sellele küsimusele vastata selle kogemuse pinnalt, mille ma olen saanud, olles Eesti esindaja Euroopa kõrgharidusruumi ehk siis Bologna protsessi seiramist järgivas grupis. Ma pean ütlema, et Eesti paistab silma teiste riikide hulgas. Eriti nende riikidega võrreldes, kellega me armastame ennast võrrelda. Meie üliõpilaste õpingute toetamine on väga kasin ja me teeme seda selliste põhimõtete alusel, mis Euroopas üldiselt ei ole levinud. Vähemalt selles Euroopas, kuhu meie tahame ennast mõtteliselt asetada.

Loe edasi »

Mõttehommik, 05.03.2010

09. detsembri mõttehommikul „Eesti kõrghariduspoliitika: julge või juhuslik?“ arutlesid   teemavaldkonna olulised osapooled ja hariduspoliitika eksperdid võrdväärsete kõrgharidusvõimaluste küsimuse tähtsuse üle Eesti jaoks. Täpsemalt, kas ning mil määral on  tegemist Eesti jaoks olulise teemaga. Kas selline asi Eesti jaoks on olemas? Kas see on tähtis? Milles see tähtsus seisneb? Mida kõrgharidusvõimaluste võrdväärsus Eesti jaoks tähendab? Loe edasi »

Mõttehommik, 20.01.2010

18.novembril toimunud Praxise Mõttehommik “Eesti patsiendi minevikuvõidud ja tulevikuvõimalused” tõmbas oma otsad kokku väikese mõtteharjutusega. Kõigil osalejatel paluti laudkondades arutada ning välja pakkuda üks idee, mille abil saaks tervishoiusüsteemi patseindikesksemaks muuta. Laudkondades jäid kõlama sellised mõtted ja ideed: Loe edasi »

Mõttehommik, 20.01.2010

18. novembri Mõttehommikul räägiti patsiendikesksest tervishoiust Eestis, sellest milline on olukord hetkel ning milline võiks see olla tulevikus. Kõlama jäid erinevad märksõnad: turvatunne, suhtumise muutumine, rahakott ei määra kõike, patsiendi vastutuse kasv, ebaterve konkurents haiglate vahel, patsientide ja arstide partnerlus. Diskussiooni mineviku ja tuleviku võimaluste kohta juhatasid oma sõnavõttudega sisse Hanno Pevkur ja Hannes Danilov. Loe edasi »

Mõttehommik, 20.01.2010

18. novembri Mõttehommiku teises pooles arutati edasi küsimusi, millel puuduvad ei ja ja vastused. Mida ja kes peaks ning saaks süsteemis muuta? Kuidas mõõta rahulolu ja kelle positsioonist me seejuures lähtume? Diskussiooni teise osa juhatasid oma sõnavõttudega sisse  Andrus Mäesalu ja Olga Sumbajeva.

Andrus Mäesalu, Eesti Arstide liidu president

Perearsti süsteem on tulnud selleks, et jääda, kuid perearsti roll nõuab siiski veel edasiseid täpsustusi.

Loe edasi »