Mõttehommik, 29.03.2010

16.septembri Mõttehommiku kokkuvõtteks paluti osalejatel sõnastada 3 kõige olulisemat sammu riigi, KOV ja vabaühenduste tasandil, et edendada kohalikke avalikke teenuseid.

Diskussiooni tulemusena leiti, et järgmised tegevussuunad on kõige prioriteetsemad ja põhimõttelisemad edasises avalike teenuste osutamises ja arendamises Loe edasi »

Mõttehommik, 29.03.2010

16.septembri mõttehommiku teise diskussioonibloki juhatas sisse Rivo Noorkõiv Geomediast. Ta võrdles Tartu linnavalitsuse, Otepää valla ja Misso vallas sotsiaalkaitse valdkonna korraldust. Nimelt on tegemist väga erinevate omavalitsustega nii elanike kui ametnike arvult. Samas kõigil neil on sotsiaalvaldkonnas samad kohustused teenuste osutamisel. Siit tekibki küsimus, milliseid rolle täidab ja saaks täita vabaühendused?

Me käsitleme üksteist konkurentidena, tegelikult peaksime olema koostööpartnerid ja tegutsema ühiste eesmärkide nimel.

Loe edasi »

Mõttehommik, 25.03.2010

2009.aastal viisime Praxises Siseministeeriumi tellimusel läbi analüüsi avalike teenuste delegeerimisest kodanikeühendustele. Tänaseks oleme analüüsi tulemusi käinud tutvustamas väga paljudes Eestimaa omavalitsustes, konverentsidel, koolitustel – hea meel on tõdeda, et teema huvitab paljusid ning analüüs sisaldab olulist infot ning ettepanekuid teenuste osutamise erinevatele osapooltele!

Ka 16.septembril toimunud Praxise mõttehommikul tutvustas Annika Uudelepp poliitikanalüüsi “Kuidas edendada kohalikke avalikke teenuseid?”, võttes kokku mahuka uuringu tulemused ja põhijäreldused. Kellel viimaste kuude jooksul pole olnud võimalust praxikute poolt selle analüüsi esitlustel osaleda, on võimalus vaadata allolevat mõtteommiku ettekannet. Loe edasi »

Mõttehommik, 05.03.2010

Kõrgharidusteemalise mõttehommiku juhatas tervitussõnadega sisse Praxise juhatuse liige Annika Uudelepp

Tervitan teid neljanda mõttehommiku puhul. /…/Mõttehommikud on sellises formaadis, et me tahaks, et siit tuleks arutelu. See oleks diskussiooni ärgitamine, mitte niivõrd mingisuguse uuringu lõppversiooni tutvustamine. See on algusaruteluks.

Loe edasi »

Mõttehommik, 05.03.2010

Hariduspoliitika mõttehommik lõppes tõdemusega, et võrdsuse ja õigluse küsimus ei ole Eestis alati au sees. Osadele ühiskonnagruppidele anname rohkem võimalusi kui teistele ning peame seda iseenesest mõistetavaks. Kas me soovime edasi minna džungli  reeglitel püsivas ühiskonnas või Euroopas?

Teema ei ole oluline mitte ainult hariduse, vaid kogu ühiskonna jaoks. Küsimus on selles, et millist tüüpi ühiskonda me tahame Eestisse ehitada, kas sellist, mis pöörab ka ühiskonna sisestele erisustele tähelepanu või sellist, mis peab ebavõrdsust normaalseks nähtuseks. Loe edasi »