Mõttehommik, 20.01.2010

18. novembri tervishoiuteemalisel mõttehommikul tutvustas Praxise juhatuse esimees  ja tervisepoliitika programmi direktor Aina Aaviksoo värskelt valminud poliitikaanalüüsi „Eesti patsiendi minevikuvõidud ja tulevikuvõimalused.“

Eestis kipub avalik arutelu keskenduma arstide palgale, haiglahoonete asukohale ja tervishoiukulutustele SKPst, samal ajal kui arenenud riikides on 21. sajandi tervishoiu võtmeküsimuseks tulemused ja väärtus, mida tervishoiusüsteem elanikele pakub,

kommenteeris Praxise juht Ain Aaviksoo uut lähenemist, mida Mõttehommikuga Eesti tervishoiudebatti soovitakse tuua. Loe edasi »

Mõttehommik, 12.10.2009

Praxise mõttehommik „Eesti patsiendi minevikuvõidud ja tulevikuvõimalused“ keskendub sellele, mida ja millise hinnaga on võitnud viimaste aastate kiirest kasvust eesti patsiendid. Arvestades tervishoiu rahastamise oluliselt vähenenud kasvuvõimalusi vaagime koos kõigi asjaosalistega, millised võiksid olla Eesti tervisesüsteemi mõttekad ja olulised prioriteedid järgnevail aastail patsiendi seisukohast ning millisteks valikuteks tuleb ühiskonnal valmistuda.

Eesti Haigekassa 2008. aasta tulud olid ligi 12,9 ning kulud 12,3 miljardit krooni, pärast 75% kasvu kolme eelneva aasta jooksul. Raviteenuseid osutati 2008. aastal 1,4 miljardi eest rohkem võrreldes 2007. aastaga. Võrreldes 2001. aastaga on teenuste rahaline maht kasvanud 3 korda ja eriarstiabi teenuste kasutajate hulk 14%. Niiviisi vaadates ei tohiks ligi 10% vähenemine ühe aasta jooksul olla justkui traagiline sündmus. Ja ikkagi tajuvad kõik, et midagi tõsist on juhtumas. Loe edasi »