Maiu Uus, 23.09.2009

Praxise valitsemise ja kodanikuühiskonna programmil valmis suvel mahukas analüüs, mille eesmärgiks oli kaardistada kohalike avalike teenuste delegeerimist kolmanda sektori organisatsioonidele. Lisaks Praxise analüüsile soovitan huvilistel tutvuda ka järgmiste töödega: Loe edasi »

Maiu Uus, 23.09.2009

Enamik esmatähtsaid avalikke teenuseid osutatakse inimestele kohalikul tasandil. KOV peab leidma võimalused oma elanikele nii seadustega ettenähtud kui vabatahtlikke teenuseid kvaliteetselt osutada ja üks võimalusi selleks on kindlasti koostöö kodanikeühendustega.

PRAXIS_2_2009_Kuidas edendada kohalikke avalikke teenuseid_Page_1

Detsembris 2008 alanud projektis uuris Praxis Eesti omavalitsuste tegevust avalike teenuste delegeerimisel kodanikeühendustele, et saada teemast esmane kaardistus tulevaste oluliste otsuste tarvis. Kuna analüüs sai väga mahukas, kirjutasime vastvalminud uuringu andmetele tuginedes ka lühikese ent kõige olulisemat esile tõstva poliitikaanalüüsi. Loe edasi »