Ain Aaviksoo, 14.05.2010

E-tervise teema edasiseks uurimiseks olgu toodud ära ka analüüsis kasutatud viited koos kommentaaridega, mida ühest või teisest allikast võib leida: Loe edasi »

Risto Kaarna, 06.04.2010

Enne teisipäeval, 13. aprillil, toimuvat mõttehommikut, mis järjekorras juba viies ning seekord käsitleb maksupoliitikat, annaksin asjast huvitatutele mõned lugemissoovitused: Loe edasi »

Risto Kaarna, 29.03.2010

Eesti Inimarengu Aruanne 2009 (EIA2009, loe täpsemalt siit) toob Eesti maksusüsteemi peamiste puudustena välja seosetuse majandusarenguga ning ühiskonna sotsiaalse jätkusuutlikkusega. Samuti on mitmed viimaste aastate maksupoliitilised otsused vastuolus majandustsükli juhtimise üldiste makromajanduslike põhimõtetega.

„Tulumaksude alandamine kiire majanduskasvu tingimustes aastatel 2004–2007 viis majanduse ülekuumenemisele ning majandusstruktuuri deformeerimisele ja konkurentsivõime vähenemisele. Vastupidiselt, tarbimismaksude tõusud aastatel 2008–2010 halvendasid tarbijaturu olukorda ning võimendasid veelgi majanduse kokkutõmbumist.“

Loe edasi »

Mõttehommik, 25.03.2010

2009.aastal viisime Praxises Siseministeeriumi tellimusel läbi analüüsi avalike teenuste delegeerimisest kodanikeühendustele. Tänaseks oleme analüüsi tulemusi käinud tutvustamas väga paljudes Eestimaa omavalitsustes, konverentsidel, koolitustel – hea meel on tõdeda, et teema huvitab paljusid ning analüüs sisaldab olulist infot ning ettepanekuid teenuste osutamise erinevatele osapooltele!

Ka 16.septembril toimunud Praxise mõttehommikul tutvustas Annika Uudelepp poliitikanalüüsi “Kuidas edendada kohalikke avalikke teenuseid?”, võttes kokku mahuka uuringu tulemused ja põhijäreldused. Kellel viimaste kuude jooksul pole olnud võimalust praxikute poolt selle analüüsi esitlustel osaleda, on võimalus vaadata allolevat mõtteommiku ettekannet. Loe edasi »

Gerli Paat, 19.11.2009

Praxis tänab kõiki osalejaid sisuka arutelu eest mõttehommikul ning kutsub teid ülesse Praxise blogis antud teemal mõtteid edasi arendama!

Esiteks andis Ain Aaviksoo põgusa ülevaate valminud poliitikaanalüüsist, mis käsitleb Eesti arstiabis toimunut viimastel aastatel. Seejärel võttis sõna Arne Björnberg Health Consumer Powerhouse´ist (Rootsi) ning tutvustas Euroopa trende ning kogemust lähtuvalt tervishoiuteenuste tarbija aspektist (ettekanne siit). Loe edasi »