Mõttehommik, 30.06.2011

Praxise mõttehommikul “Rahvastikuaugu mõjud ja valitsejate lahendused”  lahkas Praxise töö -ja sotsiaalpoliitika programmi analüütik Andres Võrk demograafilise arengu mõjude temaatikat sotsiaalkaitse perspektiivist. Andres Võrk keskendus eelkõige pensionidele ja tervishoiu rahastamise küsimustele, vaadates lisaks ka milliseid mõjusid avaldas hiljutine majanduskriis.

Vananemisel on erinevaid mõjusid – tarbimise taseme ja struktuuri muutus, sotsiaalkaitsehüvitise (pensionid, peretoetused jms) saajate arvu muutus,  maksumaksjate arvu muutus, maksubaasi muutus  jms. Paratamatult tuleb tulevikus teha valikuid, aga millised on meie variandid kui maksumaksjate arv väheneb ja kulud suurenevad eakamate arvu kasvu ja hõivatute arvu vähenemise tõttu? Milline rahastus skeem oleks sotsiaalvaldkonnas jätkusuutlik? Kas võti peitub omaosaluse suurendamises, maksude tõstmises, eakate inimeste hõive suurenemises aastaks 2040 või hoopis milleski muus?

Vaata Andres Võrgu ettekannet allolevas videos ning mõtle kaasa, millised on meie valikud tulevikus tervishoiussüsteemi, pensionitesüsteemi ja tööturu jätkusuutlikkuse tagamisel.

Postita vastus