Mõttehommik, 05.03.2010

Hariduspoliitika mõttehommik lõppes tõdemusega, et võrdsuse ja õigluse küsimus ei ole Eestis alati au sees. Osadele ühiskonnagruppidele anname rohkem võimalusi kui teistele ning peame seda iseenesest mõistetavaks. Kas me soovime edasi minna džungli  reeglitel püsivas ühiskonnas või Euroopas?

Teema ei ole oluline mitte ainult hariduse, vaid kogu ühiskonna jaoks. Küsimus on selles, et millist tüüpi ühiskonda me tahame Eestisse ehitada, kas sellist, mis pöörab ka ühiskonna sisestele erisustele tähelepanu või sellist, mis peab ebavõrdsust normaalseks nähtuseks. Me paistame silma suhteliselt suurte sissetulekute erisustega naiste-meeste vahel, venelaste-eestlaste majandusolukord mitte ei lähene, vaid kaugeneb, kuid seda peetakse meil normaalseks nähtuseks. Raske on öelda, kas see on hea või halb?

Vaata prof Mati Heidmetsa kokkuvõtet ning Ott Pärna (Arengufond) mõtteharjutust allolevas klipis. Sul on kindlasti ka oma arvamus –jaga seda teistega kommentaaris!

Postita vastus